Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

Ανακοίνωση της Αυτόνομης Πρωτοβουλίας Εργαζομένων στην Alpha BankΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
 ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΚΙΑΤΗ
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μαύρη μέρα η 2 Ιουνίου 2014 για τους εργαζόμενους στην Alpha Bank, γιατί είναι η ημερομηνία που η ηγεσία του Συλλόγου ( Γκιάτης ,Αθανασιάδης και σια) υπέγραψαν ουσιαστικά την κατάργηση μιας από τις βασικότερες κατακτήσεις μας, τον Οργανισμό Προσωπικού.  Ο νέος Οργανισμός που υπογράφηκε είναι πλέον ένα κέλυφος αδειανό που κατοχυρώνει οποιαδήποτε ενέργεια της  Τράπεζας και αφήνει τους εργαζόμενους μόνο με υποχρεώσεις. Τα κυριότερα σημεία της προδοτικής εκχώρησης δικαιωμάτων μας είναι τα ακόλουθα:

1)      ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το σωματείο συμφώνησε οι συμβάσεις εργασίας μας να θεωρούνται «αορίστου χρόνου». Αντίθετα με τον προηγούμενο Οργανισμό που οι συμβάσεις εργασίας μας ίσχυαν μέχρι την συνταξιοδότηση και μπορούσαν να καταγγελθούν μόνο για «σπουδαίο λόγο» με το βάρος απόδειξης της απόλυσης στην τράπεζα, τώρα μπορούν να απολύσουν συνάδελφο χωρίς αιτιολογία. Η επίκληση από την ηγεσία του Σωματείου του Μνημονίου που προβλέπει την μετατροπή των συμβάσεων σε «αορίστου διάρκειας» είναι παραπλανητική διότι αφενός εκκρεμεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την συνταγματικότητα του νόμου (προσφυγές ΓΣΕΕ , ΟΤΟΕ , κλπ), αφετέρου είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο νόμος θα αλλάξει στο μέλλον.

2)      ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Ο νέος Οργανισμός επιτρέπει τις μεταθέσεις εκτός νομού για τους εργαζομένους (άρθρο 12.1, 12.2, 12.3), ενώ μέχρι σήμερα η μετάθεση εκτός νομού ήταν ουσιαστικά εκούσια.

3)      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ
Καταργήθηκε η προστασία από μειώσεις αποδοχών λόγω αδικαιολόγητης ανάκλησης υπογραφών και επιδομάτων όπως προέβλεπε το άρθρο 8.6 του παλαιού Οργανισμού.

4)      ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Καταργήθηκε η αναφορά στον παλαιό Οργανισμό  για την τοποθέτηση Διευθυντή ή Προϊσταμένου να «λαμβάνεται πρόνοια για την μη διασάλευση της ιεραρχίας» (άρθρο 1.4 παλαιού Οργανισμού). Επίσης καταργήθηκε η πρόβλεψη ότι «κατ εξαίρεση» προαγωγή μπορεί να δοθεί μόνο μια φορά σε κάθε συνάδελφο. Με την κατάργηση των ανωτέρω η Διοίκηση μπορεί να αυθαιρετεί προάγοντας και τοποθετώντας όποιον θέλει όποτε θέλει.

5)      ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Καταργήθηκε η πρόβλεψη ότι η τράπεζα δε μπορεί να προσλαμβάνει μη μόνιμο προσωπικό για τραπεζικές εργασίες (άρθρο 2.4 παλαιού Οργανισμού). Αντίθετα στον νέο Οργανισμό προστέθηκε ότι : « η τράπεζα δύναται κατά την ελεύθερη και απόλυτη κρίση της να απασχολεί
προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.., συμβάσεις έργου και παροχής υπηρεσιών». Δηλαδή αποκτά δικαίωμα για ελαστική και μερική απασχόληση εκτός συλλογικών συμβάσεων.

Συνέχεια στην 2η σελίδα 
Σελίς 2
6)      ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Όσο δε αφορά τα Πειθαρχικά Συμβούλια , τα οποία παραπλανητικά ο Σύλλογος είχε ανακηρύξει σε μείζον θέμα, και εκεί η τράπεζα φρόντισε να κατοχυρωθεί προσθέτοντας  παράγραφο ότι είναι στην απόλυτη δικαιοδοσία της να μην παραπέμψει συνάδελφο στο πειθαρχικό συμβούλιο αλλά να τον απολύσει κατευθείαν…..

Δεν μας εκπλήσσει το γεγονός ότι η ηγεσία του Συλλόγου έδρασε σαν «κοινός διαρρήκτης του σαββατοκύριακου» για να κλέψει δικαιώματα δεκαετιών, ούτε η μεθόδευση σε συνεννόηση με την τράπεζα  την Παρασκευή 31/5 να καταγγελθούν οι συμβάσεις και να υπογραφούν οι νέες την επόμενη. Είναι γνωστό ότι ηγεσία του Συλλόγου λαμβάνει εντολές κατευθείαν από την Διοίκηση και έχει την ίδια αυταρχική και αντιδημοκρατική νοοτροπία ώστε να μη θέσει τόσο σημαντικές αλλαγές στην κρίση των συναδέλφων (π.χ.  η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης ήταν απαραίτητη για τέτοιες αλλαγές).

Η νέα διάσταση είναι το μέγεθος του θράσους της ηγεσίας του Συλλόγου που πανηγύριζε ότι «αρχισε η ανοδική πορεία»!!! γιατί στα ερείπια των εργασιακών δικαιωμάτων και της μισθολογικής ισοπέδωσης των συναδέλφων της Εμπορικής, δόθηκαν αυξήσεις από € 20 έως € 40 (μικτά) στους Δ/ντές και τους Προϊσταμένους καταστημάτων. Ποσά που δεν αντιστοιχούν ούτε στις απλήρωτες υπερωρίες μιας ημέρας. Απαράδεκτο και προκλητικό το ειδικό επίδομα (€ 96) να μπαίνει στον συντάξιμο μισθό μόνο στους προερχομένους από την πρώην Πίστεως και οχι στους συναδέλφους της ΙΟΝΙΚΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ.

Είναι να απορεί κανείς πως η ηγεσία του Συλλόγου επαίρεται ότι διασφαλίζει την απασχόληση και την ίδια στιγμή να καταργεί από τον Οργανισμό όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες για προστασία από την διευθυντική αυθαιρεσία  ή την καταγγελία σύμβασης. Η εξήγηση είναι ότι εκτός από το ποσοστό στις εκλογές του ΕΝΩΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, το προεδρείο του Συλλόγου θεωρεί την πλειοψηφία των συναδέλφων ΡΑΓΙΑΔΕΣ  ή ΗΛΙΘΙΟΥΣ ή και τα 2 μαζί.

 Συνάδελφοι,
Οι αρνητικές εξελίξεις για το θέμα του Οργανισμού, όπως και το καθεστώς εντατικοποίησης, αυταρχισμού, και υποβάθμισης που βιώνουμε, αποδεικνύουν για μια ακόμα φορά ότι δεν θα δούμε άσπρη μέρα αν δεν  ξεκουμπιστεί η ιερά συμμαχία Κυβέρνησης-Τρόϊκας- Τραπεζιτών μαζί με τον συνδικαλιστικό τους εκπρόσωπο που ελέγχει το προεδρείο του Σωματείου.

           ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK
Ιούνιος  2014


Σημείωση: Για την απαράδεκτη στάση του Συλλόγου στο θέμα του Εφάπαξ της πρώην ΙΟΝΙΚΗΣ, της κατάργησης της κάλυψης της ΑΧΑ στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Υγείας, για  το θέμα των απλήρωτων υπερωριών που Διοίκηση και Σωματείο εμπαίζουν τους εργαζόμενους και καταστρατηγούν την νομοθεσία, καθώς και για την απαράδεκτη προσπάθεια της Δ/νσης Προσωπικού να κατευθύνει την αξιολόγηση των υπαλλήλων με ποσόστωση,  θα επανέλθουμε σύντομα.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου